Bántalmazás a kapcsolatokban

2014.06.01 10:00

Ez egy nagyon kényes téma, azonban szükségszerűségét éreztem, hogy írjak róla. Nagyon sok ember, - és most gondolok nőkre, gyerekekre és férfiakra is egyaránt - szenved a bántalmazás jelenségétől, és ami a legszomorúbb, hogy sokszor még rá sem döbbennek, hogy egy ilyen kapcsolatban élnek. Ezzel a cikkel szeretném felhívni a figyelmet, hogy MINDENKINEK JOGA VAN A BOLDOG ÉS FÉLELEMNÉLKÜLI ÉLETHEZ! 

Először is tisztázzuk, hogy mit is értünk bántalmazás alatt. A "partnerkapcsolati erőszak-nak" az alábbi fajtáit különböztetjük meg:  a szóbeli (verbális), lelki, fizikai, szexuális és gazdasági. 


A bántalmazás/erőszak irányulhat a hatalom gyakorlására, megtartására, a függőségi viszony kialakítására, a kontroll megszerzésére, és az elszigetelésre. Megnyilvánulhat lelki terrorban, fizikai és/vagy szexuális bántalmazásban. Hatásaként a partner elmagányosodik, függőségi helyzetbe kerül, az önértékelése nagymértékben csökken, és amikor benne van egy ilyen kapcsolatban már nem látja tisztán a helyzetét, és nem tudja, mit tegyen. Figyeljünk oda a környezetünkre, és ha úgy érzed, hogy valakit bántalamzás ér, akkor tedd szóvá és segíts neki felismerni ezt!

 

Nagyon fontos felismerni időben, hogy éppen egy erőszakra hajlamos partnerrel akad dolgod, még mielőtt a kapcsolat elmélyülne. Később egyre nehezebb lesz kilépni és szakítani az adott partnerrel. Figyelj a jelekre!

 

A bántalmazás lélektani figyelmeztető jelei: (forrás:www.sorsunk-jovonk.hu)

Az erőszaknak kitett embereknek

 • nagyon alacsony az önbecsülésük, akkor is, ha régen magabiztosak voltak
 • személyiségük nagymértékben megváltozott (pl. egy társaságot kedvelő ember visszahúzódóvá válik)
 • depressziósak, nyugtalanok, vagy öngyilkossági hajlamot mutatnak

 

A bántalmazó férfi azonnali ismertető jelei: 

Ha mások jelenlétében tör-zúz, testi erőszakkal fenyegetőzik vagy ennek lehetősége akárcsak felmerül a kapcsolatban, általában durva és türelmetlen a gyermekekkel és állatokkal, verte korábbi partnerét.

 

A bántalmazó férfiakat jellemző vonások, melyek együttállása párkapcsolati erőszakra hajlamosít:

 • Alacsonyabb rendűnek ítéli a nőket, negatívan minősít
 • Durva viselkedését nem tartja helytelennek
 • Önértékelése alacsony, kudarcai miatt pedig másokat hibáztat
 • Apja verte az anyját, és ő maga is bántalmazott gyermek volt
 • Extrém módon reagál a stresszre, gyorsan elveszíti türelmét, erőszakos eszközökhöz folyamodik
 • Nem tudja dühét kezelni, hagyja, hogy dühe eluralja viselkedését
 • Nehezen tudja vágyait, kívánságait pozitív módon, megfelelő hangnemben kifejezni
 • Akaratát úgy érvényesíti, hogy uralkodik másokon
 • Agresszív a szexben, illetve keresi az uralmát bizonyító helyzeteket
   

Már a kapcsolat kezdeti szakaszában gyanút foghat, ha:

 • Partnere féltékeny, gyakran hibáztatja
 • Kontrollálja egyéb kapcsolatait, beszűkíti mozgásterét, elszigeteli a családtól, barátoktól
 • Irreális elvárásokat támaszt: arra kényszeríti, hogy legyen mindig ápolt és szexuálisan elérhető, a háztartás pedig legyen mindig hiba nélküli
 • Nem vitaképes, inkább befolyásolja Önt
 • Vágyait nem veszi figyelembe, kierőszakolja vagy megtagadja a szexet
 • Úgy véli, joga van a nőket nevelni, büntetni
 • Viselkedése durva szélsőségek között változik: pl. kettesben agresszív, míg a külvilág felé kedvesen, udvariasan viselkedik
 
 
 
 
 

A párkapcsolati erőszak fajtái
 bővebben: (forrás: www.nane.hu)
 
A párkapcsolaton belüli erőszak a szóbeli erőszaktól a gyilkosságig
fajuló cselekmények széles skáláján helyezkedhet el. Az
alábbiakban a megnyilvánulási formák közül csupán a legjellegzetesebb
példákat soroljuk fel.
 
SZÓBELI ERŐSZAK: A bántalmazó veréssel, gyilkossággal fenyegeti
partnerét, fenyegetőzik, hogy elviszi a gyerekeket vagy öngyilkosságot
követ el, lekicsinyli, sértegeti a partnerét, vagy gúnyolódik
vele, nevetség tárgyává teszi (például külseje, vallása,
szokásai vagy faji hovatartozása miatt).
 
LELKI ERŐSZAK: A bántalmazó letagad lényeges dolgokat, elzárkózik
az áldozattól, kizárja őt gondolataiból, érzéseiből, ellenőrzés
alatt tartja, végletesen féltékenykedik, az áldozat önbizalmát
módszeresen lerombolja, önálló döntéseit rendszeresen megkérdőjelezi,
vagy nem veszi tekintetbe. Mindenért őt hibáztatja, még
a saját erőszakos viselkedéséért is, az áldozat érzéseit, tapasztalatait
kétségbe vonja, nem hajlandó megbeszélni a problémákat.
Megfélemlítően viselkedik: tör-zúz, szándékosan megrongálja
az áldozat értéktárgyait, csapkod, fegyverrel rettegésben tartja az
áldozatot, félelmet keltően viselkedik (dühödten néz, üvölt), támadóan
faggatózik, életveszélyesen vezet, fenyegető üzenetekkel
vagy SMS-ekkel árasztja el az áldozatot. Elszigeteli az áldozatot:
megszabja, hogy az mit csinálhat és mit nem, kivel találkozhat,
kivel beszélhet, hová mehet, mit vehet föl, nem engedi,
hogy másokkal barátkozzon, a családjával beszéljen, munkát
vállaljon, pénzt tartson magánál. Folyamatosan az ellenőrzése
alatt tartja az áldozatot: mindenhová elkíséri, otthon, a munkahelyen/
az iskolájában telefonon ellenőrzi, átkutatja zsebeit, a
táskáját.
 
TESTI ERŐSZAK: A bántalmazó az áldozatot lökdösi, megüti,
megpofozza, fojtogatja, a haját húzza, ököllel veri, belerúg,
megharapja, rázza, megégeti, fegyverrel (például késsel, pengével,
lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal) fenyegeti vagy bántja.
Megtagadja az áldozat legalapvetőbb jogait, mozgásszabadságát, elemi
igényeit korlátozza: nem engedi, hogy az áldozatnak tőle
független magánélete legyen, bezárja, kizárja, megkötözi, éhezteti
vagy szomjaztatja, nem engedi tisztálkodni, elrejti a szükséges
gyógyszereit, vagy nem ad azokra pénzt.
 
SZEXUÁLIS ERŐSZAK: A bántalmazó olyan szexuális tevékenységre
kényszeríti az áldozatot, amit az nem akar, a szexszel fájdalmat
okoz neki, vagy megalázza; megerőszakolja, intim testrészeit
bántalmazza, vagy kényszeríti, hogy másokkal közösüljön.
Szintén ide tartozik a reproduktív (vagyis a termékenységgel és
fogamzással járó) jogok korlátozása: a bántalmazó nem engedi,
hogy az áldozat fogamzásgátlót használjon, amivel számos abortuszra
vagy gyerekszülésre kényszeríti.
 
GAZDASÁGI (ANYAGI) ERŐSZAK: A bántalmazó nem engedi,
hogy az áldozat dolgozni járjon, saját pénze legyen, illetve ha
saját keresettel rendelkezik, azt elveszi, és saját belátása szerint
ad csak belőle, a közös néven levő céggel (bt., kft.) zsarolja,
minden kiadást, amire az áldozat pénzt kér, megkérdőjelez, miközben
ő szabadon rendelkezik az anyagi erőforrásokkal, ezzel
az áldozatot (és a gyerekeket) „relatív szegénységben” tartva.

 

Ha az alábbi kérdéssort elolvasod, és netán igazak a Te kapcsolatodra is, akkor ideje elgondolkodni és segítséget kérni:

 

Bántalmazott vagyok?
 
Ön bántalmazott lehet, ha…
 
…retteg a társa dühétől.
…teljesíti, amit társa követel, csak mert fél a dühétől vagy
hirtelen hangulatváltozásaitól.
…bocsánatot kér másoktól a társa viselkedése miatt, amikor ő
viselkedett erőszakosan Önnel.
…retteg a társa féltékenységétől.
…aszerint dönt arról, hogy hová megy vagy kivel találkozik,
hogy mit szól ehhez a társa.
…már nem találkozik az ismerőseivel vagy rokonaival, mert
a társa féltékeny.
…fenyegetettnek érzi magát, ha a társa féltékeny vagy dühös.
…úgy érzi, segítenie kell a társának az erőszakkal kapcsolatos
problémájában.
…alkoholt vagy kábítószert fogyaszt, hogy elmeneküljön a
kapcsolat problémái elől.
…görcsbe rándul a gyomra, ha hallja, hogy társa hazaérkezik.
…folyamatosan csendesíti a gyerekeket, hogy ne zavarják a
társát.
…mindig olyan ajándékokat kap társától, amelyek az ő igényeit
elégítik ki, vagy arra szolgálnak, hogy Önt ellenőrizni lehessen
(mobiltelefon).
99
…nem mer megszólalni társaságban, mert attól fél, hogy társa
nevetségessé teszi.
…fél a társa jelenlétében nyíltan beszélni, vagy neki ellentmondani.
…fél bármely hatóságtól segítséget kérni, mert fél társa boszszújától.
…gyerekkorában bántalmazott volt, vagy tanúja volt, hogy az
apja bántalmazta az anyját, és az ezzel kapcsolatos érzései gyakran
úrrá lesznek Önön jelenbeli életében is.
 
 
Ön bántalmazott lehet, ha társa…
 
… féltékenykedik Önre.
…nem tudja kifejezni az érzéseit.
…megütötte, ellökte vagy megrúgta Önt.
…dühében összetört vagy Önhöz vágott tárgyakat.
…kiszámíthatatlan és robbanékony.
…gyakran kritizálja Önt.
…ellenőrzi az Ön viselkedését.
…nem hagyja, hogy Ön pénzt tartson magánál.
…szexre kényszeríttette Önt.
…kigúnyolta vagy megfenyegette Önt.
…a saját problémái és érzései (különösen a dühe) miatt Önt
hibáztatja.
…átkutatja az Ön táskáját, zsebeit.
…dühöng, ha Ön barátaival, családtagjaival beszél.
…megpróbálja elhitetni Önnel vagy másokkal, hogy Ön elmebeteg.
…előző kapcsolatában/házasságában bántalmazta vagy verte
a volt barátnőjét/feleségét.
…láthatóan idegessé válik, ha Ön jókedvű.
…igyekszik elérni, hogy Ön ne dolgozzon, ne barátkozzon
másokkal, és ne tartsa a kapcsolatot családjával.
…letöri az Ön ambícióit (például nem engedi, hogy Ön megtanuljon
autót vezetni, nyelvtanfolyamra járjon).
…kínozza az állatokat, vagy olyan állatot tart, amitől Ön fél.
 
 
 
 
 
Nyilatkozat a bántalmazott jogairól
 
Jogom van ahhoz, hogy ne bántsanak.
Jogom van ahhoz, hogy ne legyek mindenben tökéletes.
Jogom van ahhoz, hogy ne engem hibáztassanak a bántalmazóm
cselekedetei miatt.
Jogom van ahhoz, hogy úgy döntsek, változtatok a helyzetemen.
Jogom van elhagyni azt a környezetet, amelyben bántanak.
Jogom van segítséget kérni és kapni a rendőrségtől és más
szervezetektől.
Jogom van feljelentést tenni a bántalmazó ellen.
Jogom van szabadon kifejezni a gondolataimat és az érzéseimet.
Jogom van dühösnek lenni az ellenem elkövetett erőszak miatt.
Jogom van megosztani az érzéseimet másokkal, és nem elszigeteltnek
lenni.
Jogom van ahhoz, hogy jobb kommunikáció- és szerepmodellt
akarjak nyújtani a gyerekeimnek.
Jogom van képességeimet és tehetségemet fejleszteni.
Jogom van ahhoz, hogy legyen a partneremtől független magánéletem.
Jogom van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak velem.
Jogom van ahhoz, hogy félelem és erőszak nélkül éljek.

 

 

Ha felismered, hogy egy ilyen kapcsolat még korai szakaszában vagy, akkor segíthet a következő terápia: 

https://www.eletiranytu.com/modszereim/blokkoldas-energia-kezeles/

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYSZERVEZETEI:

www.eszteralapitvany.hu

www.bantalmazas.hu

www.nane.hu

www.sorsunk-jovonk.hu